Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Orelli, Giorgio

.

orelli giorgioGiorgio Orelli, rođen 1921. u Airolu, je švajcarski pisac, pjesnik i prevodilac. Studirao je na Univerzitetu u Frajburgu u Švajcarskoj, gdje je bio učenik italijanskog romaniste Gianfranca Continija. Poslije je u Beliconi predavao italijansku književnost. Sarađivao je sa mnogobrojnim književnim časopisima i stekao slavu kao prevodilac Getea i Andriea Pera. Za svoja djela je između ostalih dobio veliku Šilerovu nagradu (1988). Giorgio Orelli je umro 2013. u Beliconi.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d