Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Popova, Margarita

.

popova margaritaMargarita Popova, rođena 1958. u Levskom (Bugarska), studirala je njemačku filologiju na Univerzitetu Veliko Tarnovo. Od 1994. je docentkinja na Ekonomskom fakultetu u Varni. Članica je bugarskog Društva profesora njemačkog jezika, a osim mnogobrojnih stručnih članaka objavila je više udžbenika, jezičkih vodiča i tematskih rječnika. Margarita Popova je prevela sa njemačkog na bugarski roman za mlade Anton taucht ab [Antun roni] Milene Baisch.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d