Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Arizankovska, Lidija

.

arizankovska lidijaLidija Arizankovska je rođena 1966. u Skoplju, studirala je na Univerzitetu „Sv. Ćiril i Metod“, gdje je odbranila magistarski i doktorski rad i gdje i danas predaje kao univerzitetska profesorka. Težište njenog naučnog rada i istraživanja su slavenski jezici i makedonski jezik. Učestvovala je na mnogobrojnim seminarima, naučnim susretima, konferencijama i kongresima u svojoj domovini i inostranstvu. Autorka je mnoštva naučnih članaka i književnih prevoda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d