Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Kristl, Vlado

.

kristl vladoVlado Kristl je rođen 1923. u Zagrebu, jedan je od najvažnijih predstavnika hrvatske avangarde. Studirao je slikarstvo, u Drugom svjetskom ratu priključio se partizanima pa je studij završio nakon rata. Kao slobodni umjetnik najprije je crtao ilustracije za novine, reklame, bavio se i slikarstvom. Objavio je dvije zbirke pjesama i bio suosnivač avangardne umjetničke grupe EXAT 51. Nakon boravaka u Zapadnoj Evropi od 1954. do 1958. živio je u Čileu. Godine 1959. se vratio u Zagreb, gdje je snimio svoje prve crtane filmove. Kad je kratki film General i resničlovek zabranjen zbog političke satire, napustio je Jugoslaviju i 1963. se preselio u Minhen. Jedno vrijeme je predavao u Hamburg na Visokoj školi likovnih umjetnosti. Za života u Njemačkoj Vlado Kristl je snimio trideset filmova. Umro je 2004. u Minhenu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d