Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

za djecu i mlade

Štampa

Das Paradies liegt in Amerika

Gündisch, Karin.

453 guendisch das paradiesVelika čežnja je za čarobnim rajem tih posljednjih godina 19. vijeka. Pogotovo onda kada Benjamin Beker dolazi u malo transilvanijsko selo i počinje da pripovijeda o životu u Novom svijetu. Za mnoge tada padaju sve granice. I Johanov otac kreće na daleki put i puno mjeseci poslije pridružuje mu se porodica. Ali ni u Americi se sreća na nalazi na ulici... „Miss Miler je rekla da zapišem kako sam postao Amerikanac“, započinje Johan svoje pripovjedanje. Pripovijeda o oproštajima ali i napornim i pustolovnim putovanjima, o ponovnom susretu sa ocem i velikim bratom kao i teškom početku u novoj domovini.

Das Paradies liegt in Amerika [Raj je u Americi] Karin Gündisch u rumunskom prevodu (probni odlomak) Mariane-Virginije Lãzãrescu kao dvojezično izdanje pod naslovom Das Paradies liegt in Amerika / Paradisulesteîn America objavio je izdavač Niculescu iz Bukurešta.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d