Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Lãzãrescu, Mariana-Virginia

.

lazarescu mariana virginiaMariana-Virginia Lãzãrescu je rođena 1953. u Brașovu/Kronštatu, studirala je germanistiku i romanistiku na Univerzitetu u Bukureštu. Nakon završetka studija najprije radi kao prevoditeljka, a poslije kao asistentkinja na Katedri za strane jezike na Građevinskom fakultetu. Godine 1992. počinje da radi kao viša asistentkinja na Fakultetu za strane jezike bukureštanskog Univerziteta. Doktorirala je 1999, a godinu dana poslije počinje da predaje kao vanredni profesor. Od 2009. je redovni profesor na Katedri za germanske jezike i književnost. Bila je na brojnim stipendijama i istraživačkim boravcima, predavala kao gostujući profesor u Berlinu, Bergamu, Torinu, Beču i Nisi, a učestvuje na međunarodnim naučnim simpozijumima i kongresima. Članica je mnogobrojnih njemačkih udruženja, a od 2010. zamjenica predsjednika Srednjoevropskog društva germanista (MGV). Godine 2000. dobija Nagradu za prevođenje rumunskog Društva pisaca.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d