Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Sin

Nikolaidis, Andrej.

457 nikolaidis sohnNikolaidis do krajnjih granica zaoštrava ono što su započeli Camus i Sartre: njegov junak Konstantin osjeća golemu odvratnost prema ljudima i izbjegava ih gdje god može. Kad njegova žena to više ne može da izdrži, napušta ga, on odlazi u grad gdje susreće najrazličitije groteskne karaktere: porodica koja živi od prostituisanja vlastite ćerke, radikalnog islamističkog uličnog propovjednika, izbjeglice sa Kosova koji žive u napuštenoj podzemnoj garaži... no tek ga je susret sa duhovnih ocem trajno uzdrmao. Nikolaidis inteligentno i sa crnim humorom secira međuljudske odnose i čitaoca vodi na put u noć.

Roman Sin Andreja Nikolaidisa u njemačkom prevodu (probni odlomak) Margit Jugo pod naslovom Der Sohn objavio je izdavač Voland&Quist iz Drezdena.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d