Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Theorie der juristischen Argumentation

Alexy, Robert.

454 alexy teorijaPredmet tog istraživanja je ključni problem pravne metodologije. Taj problem može da se formuliše u pitanju ima li pravna nauka kanon pravila oko kojeg svi mogu da se usaglase, a koji bi omogućio racionalnu i intersubjektivno provjerljivu kontrolu pravosudne aktivnosti. Dosad su upućeni saglasni samo oko negativnog aspekta, naime onog da na pravosudne odluke ne utiče samo zakon, precedensi, dogmatika i uobičajena pravna metodologija, nego u svim donekle problematičnim slučajevima, osim svega navedenoga, i „vanpravno“ odnosno moralno vrednovanje.

Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung Roberta Alexyja u hrvatskom prevodu (probni odlomak) Kirila Miladinova pod naslovom Teorija pravne argumentacije. Teorija racionalnog diskursa kao teorija pravnog utemeljenja objavljen je kod izdavača Breza iz Zagreba.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d