Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Alexy, Robert

.

alexy robertRobert Alexy je rođen 1945. u Oldenburgu, studirao je pravo i filozofiju u Getingenu. Njegova disertacija Theorie der juristischen Argumentation (naslov prevoda: Teorija pravne argumentacije) štampana je prvi put 1978, a 1982. je za nju dobio Nagradu filološko-istorijskog odjeljenja Akademije nauke u Getingenu. Od 1978. Robert Alexy radi kao asistent kod Ralfa Dreiera na Katedri za opštu teoriju prava u Getingenu, dok nije habilitirao 1984. sa radom iz javnog prava i filozofije prava. Nakon što je mijenjao predavače na katedrama u Regensburgu i Kilu 1986. prihvatio je poziv na Univerzitetu Kil. Robert Alexy je redovni član Akademije nauke u Getingenu, mnogostruki počasni doktor i nosilac Krsta zasluge Savezne Republike Njemačke. Godine 2013. dobija Nagradu za nauku grada Kila.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d