Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Peeters, Frederik

.

peeters frederikFrederik Peeters je rođen 1974. U Ženevi. Studirao je vizualne komunikacije i radi kao crtač stripova. Već 1995. po završetku studija na konkursu „Nouveaux Talents“ u okviru Festivala Sierre dobija prvu nagradu. U njegova najuspješnija djela ubraja se autobiografski strip Pilulesbleues (2001), za koji je između ostalog, dobio Nagradu Rodolphe Töpffer. Po Pilulesbleues je u Francuskoj 2014. snimljen film.

internetska stranica

partneri u projektu

traduki partners 2014 d