Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Lakićević Kostrović, Goran

.

kostrovic goranGoran Lakićević Kostrović je rođen 1966. u Beogradu, liričar, prevodilac i glavni urednik izdavačke kuće Besna kobila, koju je sam osnovao. Osim brojnih zbirki pripovjedaka objavio je mnogobrojne prevode sa francuskog, između ostalih, i djela poznatih autora poput Sartrea i Becketta. Već duže vrijeme se sve više bavi prevodima stripova. Između ostalog, njegov prevod stripa Pilulesbleues Frederika Peetersa objavljen je u Novom Sadu. Za svoje zbirku pjesama Mit o kamenom umu Goran Lakićević Kostrović je 1989. dobio Nagradu Đura Jakšić.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d