Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Ловец на разкази

Pantić, Mihajlo .

396 Pantic lovec na razkaziPisac Mihajlo Pantić sebe opisuje „lovcem na pripovjedanje“. Tema ovih odabranih eseja jeste čitanje i pisanje. Na zabavan i ozbiljan, istovremeno dubokouman način, ovi tekstovi se bave širokom lepezom tema i autorovih razmišljanja.

Odabrani eseji Ловец на разкази [Lovac na pripovjedanje] Mihajla Pantića objavio je izdavač Stigmati iz Sofije. Eseje je odabrala i sa srpskog na bugarski prevela (probni odlomak) Zhela Georgieva.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d