Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Rađanje moderne privatnosti

Timotijević, Miroslav.

431 timotijevic radjanjeKnjiga o nastanku savremene privatnosti i njenom uticaju na privatni život Srba u 18. vijeku. Autor prikazuje vrlo detaljno korjenite promjene, koje su se odigrale u Habsburškoj monarhiji u svim segmentima života Srba.

Knjiga Rađanje moderne privatnosti. Privatni život Srba u Habzburškoj monarhiji od kraja 17. do početka 19. Veka MiroslavaTimotijevića u njemačkom prevodu (probni odlomak) Gudrun Krivokapić pod naslovom Die Geburt der modernen Privatheit. Das Privatleben der Serben in der Habsburger Monarchie vom Ausgang des 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts objavljena je kod izdavača Wieser iz Klagenfurta.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d