Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Krivokapić, Gudrun

.

krivokapic gudrunGudrun Krivokapić, rođena 1941. u Getingenu, je studirala istoriju, anglistiku i germanistiku u Getingenu, Minhenu i Beogradu. Najprije je radila kao prevoditeljka i predstavnik za medije Radija Beograd, zatim kao lektorka za njemački jezik na Univerzitetu u Beogradu, gdje je sa svojim člancima o kontrastivnoj gramatici sudjelovala u jednom višegodišnjem projektu zajedno sa Institutom za njemački jezik iz Manhajma. Uz to je cijelo vrijeme radila kao prevoditeljka i tumač. Od 1992. do 2006. vodi biblioteku Goethe-Instituta u Beogradu. Od 2006. živi u Getingenu i Beogradu. Među njenim prevodima na njemački su i prevodi Miroslava Timotijevića, Dušana Ivanića i Aleksandra Gatalice. Na srpski je prevela Alfabet krise Hansa Magnusa Enzensbergera.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d