Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Timotijević, Miroslav

.

timotijevic miroslavMiroslav Timotijević je profesor na Katedri istorije umjetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Autor je i koautor mnogobrojnih naučnih djela, između ostalog: „Teodor Ilić Češljar 1746-1793. (1989), Srpsko barokno slikarstvo“ (1996) o srpskom baroknom slikarstvu i „Katarina Ivanović: prva srpska slikarka“ (2004) o srpskoj slikarki Katarini Ivanović. Uz TRADUKI-jevu podršku a u njemačkom prevodu objavljena je njegova knjiga Rađanje moderne privatnosti. Privatni život Srba u Habzburškoj monarhiji od kraja 17. do početka 19. veka.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d