Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Underground comedy

Boytchev, Hristo.

441 boytchev podzemna komedijaIspod Rima, Napulja, Aleksandrije, Sicilije i Sjeverne Afrike su hiljade kilometara katakombi. Neki vjeruju da negdje u tim lavirintima još uvijek žive ljudi, mutirani potomci iz doba Rimskog carstva... Dramski komad bugarskog dramaturga Hriste Bojčeva koji se u savremenoj evropskoj dramaturgiji smatra nasljednikom Beketove i Joneskove linije.

Underground comedy Hrista Boytcheva u bosanskom prevodu (probni odlomak) Žarka Milenića pod naslovom Podzemna komedija objavljena je kod izdavača Connectum iz Sarajeva.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d