Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Boytchev, Hristo

.

boytchev hristoHristo Bojčev, rođen 1950, se smatra jednim od najvažnijih bugarskih dramaturga. Godinu dana nakon premijere prvog dramskog komada Онованещо  (1984) započinje studij dramaturgije, koji završava 1989.godine. Njegova djela su izvedena na više od sto pozornica u 40 zemalja Evrope, Amerike, Azije i Australije. U njegove najuspjelije drame ubraja se dramski komad Солдат и птицы, sa kojim je 1997. pobijedio na međunarodnom konkursu za dramu British Council-a. Hristo Boytchev se u okvirima savremene evropske dramske književnosti smatra nasljednikom Beckettove i Jonescove linije.

www.hristoboytchev.com

partneri u projektu

traduki partners 2014 d