Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Der Holocaust

Benz, Wolfgang.

324 benz der holocaustU toj knjizi Wolfgang Benz ocrtava istoriju genocida nad Jevrejima – od njihovog izolovanja do oduzimanja prava i industrijalizovanog masovnog ubijanja. Pritom su u središtu njegove pažnje osim počinilaca prije svega žrtve. Posebno poglavlje posvećeno je genocidu nad Romima.

Der Holocaust Wolfganga Benza u srpskom prevodu (probni odlomak) Milutina Stanisavca pod naslovom Holokaust objavljen je kod izdavača Altera iz Beograda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d