Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Hainz, Daria

.

hainz dariaDaria Hainz je rođena 1980. u Bukureštu, Rumuniji, odrasla je dvojezično. Od 2002. živi i radi u Beču kao samostalni prevodilac i sudski tumač za rumunski, njemački i engleski jezik. Daria Hainz je studirala njemačku filologiju na Univerzitetu u Beču a germanistiku i anglistiku na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru i na Univerzitetu „A.I. Cuza“ u Iaşiju, te je sudski prevodilac i tumač za rumunski i njemački. Za prevodilački rad je višestruko nagrađivana. Dosad je, između ostalih, prevela Iona Manolescua, Vasilea Ernu, Vasilea Gârneța i Filipa Floriana kao i nekoliko eseja o rumunskoj pozorišnoj sceni, koji su objavljeni u Antologiji Rumunjski teatar nakon 1989. Njegova povezanost sa njemačkim govornim područjem (Frank & Timme, Berlin 2011.). Godine 2010/2011. je u bečkom Volkstheater-u praizveden dramski komad Spargel (Špargla) od Gianine Cărbunariu, u prevodu Darie Heinz, a 2015, takođe u njenom prevodu, objavljena je zbirka Machtspiele. Neue Theaterstücke aus Rumänien [Igre moći. Novi rumunski dramski komadi] (Verlag Theater der Zeit, Berlin) sa dramskim komadima Gianine Cărbunariu, Roxane Marian, Eugena Jebeleanua i Catince Drăgănescu i Elise Wilk.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d