Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Wie der Soldat das Grammofon repariert

Stanišić, Saša.

443 stanisicAleksandar odrasta u malom bosanskom gradu Višegradu. Njegov najveći talenat je izmišljanje priča: ni na kraj pameti mu nije da se drži tema školskih sastava, jer slavlja povodom žetve koja organizuju njegovi pradjed i prababa su suviše nevjerovatni, ubilački pohodi prevarenih muževa prenapeti, a nevjerovatne su i priče koje pripovijeda rijeka Drina. Kad užasnom silinom rat zahvati i Višegrad, svijet, kakav Aleksandar poznaje, ne odoljeva nasilju i porodica mora da bježi. U stranoj zemlji na zapadu se Aleksandrova ljubav prema pripovijedanju pokazuje kao važna za preživljavanje: jer jedino na taj način Aleksandru polazi za rukom da se snađe na tom neobičnom mjestu zvanom Njemačka i da u pripovijedanju stvori svoju domovinu.

Wie der Soldat das Grammofon repariert (naslov hrvatskog prevoda: Kako vojnik popravlja gramofon)  Saše Stanišića u makedonskom prevodu (probni odlomak) Ive Fidancheve pod naslovom Како војникот гопоправа грамофонот objavljen je kod izdavača Goten iz Skopja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d