Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Popović, Milorad

.

popovic miloradMilorad Popović, pisac, esejista i pjesnik, rođen 1957. u Lipi Cuckoj kod Cetinja (Crna Gora). Njegova prva knjiga, knjiga pjesama Sa trga glodara, objavljena je 1981.godine. Slijedile su mnogobrojne knjige pjesama kao i zbirke eseja. Milorad Popović je više puta nagrađivan je za svoja djela. Za roman Karnera dobio je 2013.godine i uglednu nagradu Meša Selimović.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d