Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Šaht

Matić, Andrija.

420 matic sahtNa vrlo impresivan način autor u ovom romanu razvija distopiju o srpskom društvu i njegovoj sudbini u bliskoj budućnosti, koja se temelji na nacionalističkom izolacionizmu, ksenofobiji i demagogiji. Glas pripovjedača je pritom oštar, distanciran, hladan i precizan a u snažnom i djelotvornom kontrastu sa ispripovijedanim književnim svijetom.

Roman Šaht Andrije Matića u makedonskom prevodu (probni odlomakRobertaAlagjozovskog pod naslovom Шахта objavljen kod izdavača Goten iz Skoplja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d