Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Matić, Andrija

.

matic andrijaAndrija Matić je rođen 1978. u Kragujevcu, doktorirao je sa temom iz engleske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2006. objavljuje svoj prvi roman Nestanak Zdenka Kuprešanina. Sljedeće godine objavljuje studiju o T.S. Eliotu. Zatim su uslijedila dva romana: Šaht (2009) i Pomračenje u pet slika (2013) kao i zbirka pripovjedaka Muzej savremene umetnosti (2010). Andrija Matić živi i radi u Istanbulu.

Website

partneri u projektu

traduki partners 2014 d