Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Salihu, Astrit

.

salihu astritAstrit Salihu, rođen 1966. u Prištini, studirao je na Filozofskom fakultetu u Prištini, na kojem radi od 1995, gdje trenutno predaje kao vanredni profesor. Godine 2008. doktorira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Urednik je časopisa NJOHJA, a osim mnogobrojnih rasprava i eseja objavio je i nekoliko naučnih knjiga.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d