Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Odbrana i poslednji dani, Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana

Pekić, Borislav.

438 pekic uspenjeU obje novele u ovoj knjizi – u priči o emigrantu Andriji A. Gavriloviću u Zapadnoj Njemačkoj 50-ih godina i priči o umjetničkom klizaču Ikaru Gubelkijanu, koji svoje umijeće usavršava do perfekcionizma u razdoblju fašizma – glavni likovi pokušavaju da prevaziđu svoju sudbinu. U oba lika se oslikavaju društvene i duhovne traume, a njihov pokušaj otvara niz pitanja o smislu života i umiranja, morala i sudbinskog zadatka. 

Novele Odbrana i poslednji dani, Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana Borislava Pekića u makedonskom prevodu (probni odlomak) Ace Peroskia pod naslovom Одбраната и последните денови; Успението и падотна Икар Губелкијан objavljene su kod izdavača Ili-Ili iz Skopja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d