Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Treichel, Hans-Ulrich

.

treichel_ulrich
© Jerry Bauer/ Suhrkamp Verlag
Hans-Ulrich Treichel, rođen12.8.1952. u Versmoldu/Westfalen, živi u Berlinu i Leipzigu. Studirao je germanistiku na slobodnom univerzitetu u Berlinu i doktorirao 1984. radom o Wolfgangu Koeppenu. Bio je lektor za njemački jezik na Univerzitetu u Salernu i na Visokoj školi u Pisi. Od 1985.–1991. bio je naučni suradnik za noviju njemačku književnost na Otvorenom univerzitetu u Berlinu gdje je i habilitirao 1993. Od 1995. Hans-Ulrich Treichel profesor na Institutu za njemačku književnost na Univerzitetu u Leipzigu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d