Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Osmanli, Tomislav

.

osmanli tomislavTomislav Osmanli je rođen 1956. u Bitoli, Makedonija. Piše dramske komade, kratke priče, scenarije i romane, koji su prevedeni na nekoliko evropskih jezika. Za svoja djela je mnogostruko nagrađivan, između ostalih Nagradom „Roman godine“ dnevnih novina „Utrinski Vesnik“ za roman Дваесет и првиот [Dvadeset prvi].

partneri u projektu

traduki partners 2014 d