Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Paunović, Zoran Ž.

.

paunovic zoranZoran Ž. Paunović je rođen 1970. u Kladovu, Srbija. Studirao je engleski, makedonski, srpski i staroslavenski na Univerzitetu  u Skoplju (Makedoniji) a engleski i bugarski na Univerzitetu u Beogradu (Srbija). Nakon toga radio je kao prevodilac i web-novinar za tada nezavisni internetski i radijski informativni servis B92. Od 2001. radi kao književni prevodilac, od 2012. ima status statusom slobodnog umjetnika/književnog prevodioca. Prevodi sa engleskog na srpski i obrnuto, kao i sa makedonskog na srpski. Među autorima koje je preveo su Patricia Highsmith, Tibor Fischer, Sebastian Faulks, Tony Parsons, Dylan Thomas i Tomislav Osmanli. Zoran Ž. Paunović i sam piše kratke priče i objavljuje ih u književnim časopisima.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d