Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Prema ludilu i revoluciji

Sajko, Ivana .

428 sajko prema ludilu„Rizik je jasan. Govoriti o ludilu postala je opšta stvar. Zbog toga govorim o umjetnosti.“
Tako Ivana Sajko započinje svoj strastveni esej o egzistencijalnom izazovu umjetnosti, o smjelosti onoga ko čita. U divljem galopu vodi nas kroz knjige i tekstove, koji su je uzdrmali, koji nisu izgubili kontakt sa stvarnošću i koji ne samo da imaju radnju, nego za sobom povlače i djelo. Njen pledoaje za snagu književnosti kulminira u postavci „Misao je tačna samo onda ako nas skreće sa očekivanog smjera i vodi tamo gdje još nismo bili. Stoga čitam. Da skrenem s puta.“

Prema ludilu i revoluciji Ivane Sajko u njemačkom prevodu (probni odlomak) Alide Bremer pod naslovom Auf dem Weg zum Wahnsinn (und zur Revolution)objavljen je kod izdavača Matthes & Seitz iz Berlina.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d