Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Das Klavier im Nebel

Schlattner, Eginald.

430 schlattner clavirU procesu razvlašćivanja nakon Drugog svjetskog rata porodica mladog Klemensa iz Šesburga/ Sigišoara u Sedmogradskoj, sina fabrikanta, kojeg su vlasti proglasile „buržujem“ gubi sve: otac je u zatvoru, majka nestala, Klemens radi u fabrici porculana i pohađa večernju školu. Kad upozna Rumunku Rodicu, ta ljubav briše sve granice. Ali pitanje je hoće li se on osloboditi svoje saske građanštine ili će tradicija pobijediti osjećanja?
Svojim višeslojnim romanom Eginald Schlattner kao pripovjedač nas ponovno uvjerava u svoju „zrelost koja je na visini velikog pripovjedača Fontanea“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Roman Das Klavier im Nebel [Klavir u magli] Eginalda Schlattnera u rumunskom prevodu (probni odlomak) Catrinel Plesu pod naslovom Clavir în ceață objavljen je kod izdavača Cartier iz  Bukurešta.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d