Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Plesu, Catrinel

.

plesu catrinelCatrinel Plesu je rođena 1948. u Bukureštu. Studirala je englesku, njemačku i francusku filologiju u Bukureštu i Exeteru, a nakon toga je od 1971. do 1995. radila na Odsjeku za komparatistiku Instituta za teoriju i nauku o književnosti G. Cãlinescu u Bukureštu. Predavački rad joj je bio zabranjen u periodu od 1982. do 1984. Od 1996. do 2005. je bila odgovorna za međunarodne projekte u oblasti kulture u rumunskoj Fondaciji za kulturu, a od 2005. do 2007. za programe iz oblasti kulture na Rumunskom institutu za kulturu. Od maja 2007. je direktorica rumunskog Centra za knjigu. Angažovana je i u Sorošovoj fondaciji kao i u Evropskoj fondaciji za kulturu. Kao prevodilac sa njemačkog boravila je 1998. u Evropskom prevodilačkom kolegiju u Štrelenu, a 2000. na stipendiji, koju dodjeljuje Fondacija za kulturu Landis i Gyriz Zuga.  Sa njemačkog je do sada, između ostalog,  prevela tekstove Gregora von Rezzorija, Waltera Benjamina, Hannah Arendt i Martina Heideggera, Eginalda Schlattnera, Wolfganga Hilbiga, Thomasa Manna, Rose Ausländer, Tilmana Spenglera i Jana Koneffkea.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d