Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Welzer, Harald

.

welzer haraldHarald Welzer je rođen 1958. u Bisendorfu kod Hanovera. Habilitirani sociolog i socijalni psiholog je profesor transformativnog dizajna na Univerzitetu u Flensburgu i direktor Fondacije Futur Zwei u Berlinu. Njegove knjige su prevedene na mnoge jezike.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d