Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Soklić, Milan

.

soklic milanMilan Soklić je rođen 1955. u Tuzli, studirao je filozofiju i sociologiju na Univerzitetu u Sarajevu. Sa grupom mladih intelektualaca osniva 1980. umjetničku grupu „Tijelo – Prostor“ . U martu 1983. su zabranjene sve aktivnosti njegove grupe i on je po članu 133. tadašnjeg jugoslovenskog krivičnog zakona („neprijateljska propaganda“) osuđen na pet godina zatvora. Nakon prijevremenog puštanja iz zatvora u avgustu 1985. zbog promijenjenih političkih okolnosti u Sarajevu nastavlja postdiplomski studij. Po završetku magistarskog studija 1989. radi u Centru za filozofska istraživanja pri Nacionalnoj akademiji za nauku i umjetnost Bosne i Hercegovine. Kad je 1992. u Bosni i Hercegovini izbio rat, kao izbjeglica odlazi u Njemačku, gdje dvanaest godina predaje južnoslavenske jezike u Centru George C. Marshall u Garmiš-Partenkirchenu. U junu 2006. se seli sa porodicom u Pulu, Hrvatska, gdje živi i sada. Od 2007. radi kao slobodni prevodilac sa njemačkog. Do sada je, između ostalog, preveo Immanuela Kanta, Petera Sloterdijka, Thomasa Manna, Gustava Meyrinka i Josepha Rotha.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d