Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Warum war ich bloß ein Mädchen?

Köpp, Gabi.

417 koepp warumU januaru 1945. je Crvena armija u vojnoj ofanzivi pregazila njemački istok i tako natjerala u bijeg njemačko civilno stanovništvo. Petnaestogodišnju Gabi Kep put navodi na imanje, na kojem su se sklonile mnoge izbjeglice. No ni tu nije sigurna od napada ruskih vojnika. Gabi postaje višestruka žrtva seksualnog nasilja – njene sapatnice je bezobzirno izdaju i predaju vojnicima. Ono što je doživjela Gabi Kep povjerila je svom dnevniku. Iz tih bilježaka je danas nastao potresan opis višemjesečnog bijega, koji otvara dugo tabuizovano poglavlje rata: zločin silovanja žena koji krši propise međunarodnog prava. Tu je i naučni pogovor istoričarke dr Birgit Bek-Hepner, izuzetnog stručnjaka na temu „masovno silovanje“ i „međunarodno pravo“.

Knjiga Warum war ich bloß ein Mädchen. Das Trauma einer Flucht 1945. Mit einem Nachwort von Dr. Birgit Beck-Heppner [Zašto li sam samo bila djevojka. Trauma jednog bijega 1945. Sa pogovorom dr Birgit Bek-Hepner] Gabi Köpp u bugarskom prevodu (probni odlomakEkaterine Dzhuteve pod naslovom Защо бях само едно момиче? Драмата на едно бягство през 1945 година. С послесловна д-р Биргит Бек-Хепнер objavljena je kod izdavača Black Flamingo iz Sofije.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d