Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Köpp, Gabi

.

koepp gabiGabi Köpp je rođena 1929.u Šnajdemilu, tadašnjem Pozenu u Zapadnoj Pruskoj. Nakon bijega na kraju rata studira fiziku u Hamburgu. Od 1966. radi kao docentkinja na katedri za teorijsku fiziku na Visokoj tehničkoj školi u Ahenu, gdje od 1986. do 1994. predaje kao vanredni profesor, a na tom mjestu počasno ostaje do 1999. Danas živi u Berlinu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d