Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Dzhuteva, Ekaterina

.

dzhuteva ekaterinaEkaterina Dzhuteva je rođena 1980. u Burgasu (Bugarska). Studirala je ekonomiju na Univerzitetu u Lajpcigu, zatim odnose sa javnošću na Slobodnom univerzitetu u Burgasu. Nakon studija je godinama bila trgovačka zastupnica u Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Od 2011. je objavila razne članke, analize i druge publikacije, a prevodi pozorišne komade, kratke priče i romane sa njemačkog na bugarski. Među njima su djela Richarda Schubertha, Mirona Zownira, Gabi Köpp i Thomasa Stangla.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d