Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Dragoman, Mircea

.

dragoman mirceaMircea Dragoman je rođen 1975. u Braşovu (Kronstadt), Rumunija. Studirao je glumu i novinarstvo na njemačkom jeziku na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru. Od 1993. do 2002. radi u njemačkom Državnom pozorištu u Temišvaru. Od 2002. glumi u Jevrejskom državnom pozorištu u Bukureštu. Do sada je, između ostalog, preveo djela Petera Handkea [Jedne mrkle noći izašao sam iz svoje tihe kuće] Inga Schulzea (naslov hrvatskog prevoda: 33 trenutka sreće) i Hansa Fallade [Mali čovjek, i što sada?].