Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Duraković, Ferida

.

durakovic feridaFerida Duraković je rođena 1957. u Olovu, Bosna i Hercegovina. Studirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i diplomirala 1980. godine. Svoju prvu zbirku pjesama Bal pod maskama objavila je već 1977, a zbirka je odmah nagrađena Nagradom „Svjetlosti“ za mlade autore. Nakon toga su slijedile druge zbirke pjesama kao i knjige za djecu  i mlade. Njeni tekstovi su prevođeni na mnoge jezike i dobijaliu su međunarodne nagrade, posebno zbirka pjesama Srce tame iz 1994. Ferida Duraković živi i radi u Sarajevu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d