Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Stipetić, Blanka

.

stipetic blankaBlanka Stipetić je rođena 1967. u Vojvodini; studirala je politologiju i slavistiku u Vircburgu. Danas radi kao autorka, književni prevodilac i izdavač. Napisala je dva kriminalistička romana i nekoliko kratkih krimića, koji su objavljeni kod izdavača Rowohlt i ars vivendi. Zajedno sa Brigite Debert porevodi sa engleskog biografiju Danila Kiša, autora Marka Thompsona, kao i roman Sonnenschein Daše Drndić sa hrvatskog jezika. 2013. osniva sa Dagmar Šruf izdavačku kuću E-Book Schruf & Stipetic, gdje su, između ostalog, objavljene prevedene pripovijetke Jurice Pavičića.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d