Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Miliarderi

Surroi, Veton.

439 surroi miliarderiU ovom romanu kosovski borac za ljudska prava, političar i publicista Veton Surroi oslikava jedan dan u vrijeme hiperinflacije na Kosovu devedesetih godina. Predstavlja presjek tadašnjeg urbanog kosovskog društva koje govori albanski i prikazuje kako su ljudi doživljavali tlačenje Miloševićevim režimom, kako su u svakodnevici pokušavali da prežive pritom sve više očajavajući i pitajući se da li je na Kosovu moguća ikakva budućnost.

Roman Milijarderi [Milliardär] Vetona Surroia u srpskom prevodu (probni odlomak) Shkelzena Maliqia pod naslovom Milijarder objavljen je kod izdavača Samizdat b92 iz Beograda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d