Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Peruničić, Emina

.

perunicic milenaEmina Peruničić, rođena 1974. u Banja Luci, studirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje živi i radi i danas. Pretežno sa njemačkog prevodi filozofsku stručnu literaturu. Među njenim prevodima su i prevodi djela Maximiliana Arrera, Klausa Oehlera, Wernera Jaegera, Petera Koslowskog, Wolfharta Pannenberga, Hansa-Georga Gadamera, Wilhelma Weischedela, Annemarie Pieper i Slavoja Žižeka. U sklopu TRADUKI-jevog programa podrške njenom prevodu objavljen je prevod romana za mlade Anton taucht ab [Antonu se zameo trag] Milene Baisch.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d