Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Špelec, Sara

.

spelec saraSara Špelec je rođena 1985. u Mariboru. Studirala je ruski jezik i književnost i slavistiku u Ljubljani. Od 2012/13. u okviru dodiplomskog studija istražuje život i vladavinu Aleksandra I, kralja Jugoslavije, a radi kao naučna asistentkinja na Institutu za etnologiju i kulturalnu antropologiju. 2013/14. je bila slovenačka urednica međunarodne biblioteke „Sto slavenskih romana“. Sa ruskog na slovenački je do sada prevela, između ostalog, Sergeja Jesenjina, Ivana Krylova, Nikolaja Gogolja i Sergeja Aksakova, a sa srpskog na slovenački Ivana Čolovića.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d