Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

za djecu i mlade

Štampa

Vidmar, Janja

.

vidmar janjaJanja Vidmar je rođena 1962. u Ptuju, Slovenija. Studirala je na Akademiji lijepih umjetnosti i na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, ali je studije prekinula. Poslije je diplomirala na Studiju slovenistike i pedagogije u Mariboru. Janja Vidmar je slobodna spisateljka i scenaristkinja. Njene knjige za djecu i mlade, koje često obrađuju teme poput neprijateljstva prema strancima, različitosti, porodično nasilje, bolesti, poremećaji u ishrani, sukobi između generacija itd, dobile su brojne nagrade. Član je Društva slovenačkih pisaca.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d