Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Nenkovska, Lora

.

nenkovska loraLora Nenkovska je rođena 1979. u Pazardžiku, Bugarska. Studirala je balkanistiku i rumunsku filologiju na Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji, gdje je doktorirala iz oblasti istorije umjetnosti i književnosti. Danas je kuratorka u Nacionalom istorijskom muzeju u Sofiji i predaje rumunski jezik na Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“. Prevodi prozu, liriku i drame, do sada je, između ostalog, prevela tekstove Mircea Eliade, Dana Lungua, Ioana Groșana, Petrua Cimpoeșua, Filipa Floriana, Mateija Vișnieca, Gianine Cărbunariu, Pece Ștefana, Aline Nelege, Adele Greceanu i Claudia Komartina..

partneri u projektu

traduki partners 2014 d