Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Barbăalbastră – speranţa femeilor. Zece piese de teatru

Loher, Dea.

400 loherOva zbirka obuhvata deset dramskih djela Dee Loher. Dramski komad Blaubart – Hoffnung der Frauen [Plavobradi – nada žena] po kojem je zbirka dobila naziv, nastala je 1997. tokom radionice u minhenskom Residenztheatru, i to u saradnji sa režiserom Andreasom Krigenburgom. „Kao i u minhenskoj varijanti komada ‚Blaubart‘- sva djela ove dramske spisateljke su tragedije – a osim toga, mogu da se protumače, što je danas prilično staromodno, kao društvenokritička djela. […] Od patosa, koji mnoge dobronamjerne dramske komade o savremenom dobu pretvara u sladunjave priče, Loher štiti svoj škrti, ali precizni jezik: poput spretnog crtača jednom jedinom preciznom linijom ocrtava više karakteristika od nekog kolosalnog slikara snažnog duktusa“ (Anke Dürru „Der Spiegel“).

Zbirka dramskih komada Barbăal bastră – sper anţa femeilor. Zecepiese de teatru [Plavobradi – nada žena. Deset dramskih komada] Dee Loher u rumunskom prevodu (probni odlomak) Victora Scoradeţa i Cosmina Dragostea objavljena kod izdavača Europress Group iz Bukurešta.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d