Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Petlevski, Sibila

.

petlevski sibilaSibila Petlevski je rođena u Zagrebu, Hrvatska. Pjesnikinja, autorka romana, dramska spisateljka, glumica, književna kritičarka, teatrologistkinja, urednica i prevodilac. Nakon što je doktorirala u oblasti filologije, danas predaje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Sibila Petlevski je član Académie Mallarmé i Académie Européenne de Poésie. Za svoje djelo je višestruko nagrađivana u zemlji i inostranstvu. Od 2001. do 2005. je predsjednica Hrvatskog P.E.N. centra, a od 2002 - 2007. član međunarodnog Upravnog odbora međunarodnog P.E.N.-a

Website

partneri u projektu

traduki partners 2014 d