Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Kako sem otrokom razložil demokracijo

Cerar, Miro.

407 cerar kako sam djeci objasnio demokratijuMiro Cerar, profesor prava i političar, mladim čitaocima objašnjava demokratiju. Ciljna grupa ove knjige su prije svega učenici koji već raspolažu osnovnima znanjem iz sociologije. Osim lako shvatljivog i opsežnog objašnjenja demokratije Cerar objašnjava i sa njome povezane pojmove poput politike, vlade, ustava, zajednice itd. i objašnjava šta znači totalitarizam, suprotnost demokratiji.

Naučno popularna knjiga Kako se mo trokom razložil demokracijo Mire Cerara u bosanskom prevodu (probni odlomak) Ahmeda Burića pod naslovom Kako sam djeci objasnio demokratiju objavljena je kod izdavača Buybook iz Sarajeva.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d