Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Knop, Seta

.

knop setaSeta Knop je rođena 1960. Studirala je komparativnu književnost i sociologiju na Univerzitetu u Ljubljani, a potom je radila kao lektorka u izdavačkoj kući, a od 2001. kao direktorica biblioteke Instituta za komparativnu književnost i književnu teoriju na Univerzitetu u Ljubljani. 2010. je doktorirala sa radom o razvoju Faustovog motiva u evropskoj književnosti. U svojim naučnim publikacijama posebno se bavi estetikom i sociologijom književnosti. Seta Knop prevodi sa engleskog, njemačkog, srpskog i hrvatskog (danas živi u Zagrebu) i član je Društva slovenačkih književnih prevodilaca. Među mnogobrojnim djelima koja je prevela uglavnom su djela iz oblasti sociologije, istorije, filozofije i nauka o kulturi (kao npr. Theodor W. Adorno, Gisela Bock, Terry Eagleton, Eric Hobsbawm, Reinhard Sieder, Susan Soontag, Richard Pipes, Danilo Kiš i drugi).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d