Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Les Couleurs de l´hirondelle

Popescu, Marius Daniel.

401 popescu les couleursNajmaštovitiji tekst Mariusa Daniela Popescua, pripovijetka koja se dešava između polaganja na odar i pokopa, a razvija se između pokretnih slojeva pripovjedačevog sjećanja. Majčina smrt izaziva niz sjećanja; ukrštaju se prošlost u „zemlji jedinstvene stranke“ i sadašnjost književnog rada i porodičnog života u stranoj zemlji, gdje si „onaj koji lijepi plakate“. Kao i ondašnji dječak i pripovijetka „Bockspringen“ [Skakanje raznoške] i „Tzourka“ se poigrava nama, i neprestano nastavlja tu igru, u školskom dvorištu za vrijeme školskog odmora ili tokom kompjuterske igrice na savremenom telefonu. Tekst Mariusa Daniela Popescua usidren je u ovdje i u sada, a istorijskih diktatorov pad povezuje sa višejezičnim pakovanjima povrća. Les Couleurs de l’hirondelle je ritmički monolog prodorne zvučnosti, koji je napisao autor velikog sluha za riječi.

(Žiri za dodjelu Švajcarske književne nagrade, 2012)

Roman Les Couleurs de l´hirondelle Mariusa Daniela Popescua u rumunskom prevodu (probni odlomak) Simone Modreanu pod naslovom Culorilerîn dunicii objavljen je kod izdavača Editura Polirom iz Bukurešta.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d