Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Modreanu, Simona

.

modreanu simonaSimona Modreanu je rođena 1962. u Iaşi, Rumunija. Studirala je francusku i englesku filologiju kao i evropske studije u Iaşiju i Nancyju a 1997. je stekla doktorsku titulu na Univerzitetima u Iaşiju i Paris VII i to posebnom disertacijom o Cioranu. Predaje na Univerzitetu u Iaşi, od 2008. kao profesorica, a član je i mnogobrojnih univerzitetskih odbora u Rumuniji i Francuskoj. Simona Modreanu je do sada objavila sedam vlastitih monografija i prevela je niz knjiga sa francuskog, između ostalih, djela Françoisa Brunea, Thierryja Magnina, Jean-Jacquesa Nattieza, Paula Moranda i Mariusa Daniela Popescua. Za svoj je rad mnogostruko nagrađivana. Dobila je odlikovanje viteza iz Reda akademskih palmi.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d